Liên hoan phim về Thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam
Liên hoan phim về Thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam ngày 20/9 giới thiệu Liên hoan phim "#It’s Time To Act - A Nature Film Festival in Vietnam" về chủ đề thiên nhiên đầu tiên ở Việt Nam, với các tác phẩm phim trong nước và quốc tế về môi trường, các cuộc đối thoại về tính bền vững, hài hòa với thiên nhiên.