Hà Nội: Các cơ sở dịch vụ ăn uống được phép mở cửa sau 21h
Hà Nội: Các cơ sở dịch vụ ăn uống được phép mở cửa sau 21h
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chiều 15/3 đã ký ban hành Văn bản số 735/UBND-KGVX gửi các cơ quan liên quan về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.