Định giá sách giáo khoa dựa trên những nguyên tắc nào?
Định giá sách giáo khoa dựa trên những nguyên tắc nào?
(Ngày Nay) - Theo các chuyên gia, giá SGK có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, tác động trực tiếp đến người dân. Trong đó có người thu nhập thấp. Vì vậy, Nhà nước cần có những quyết sách phù hợp để ổn định thị trường sách giáo khoa trong thời gian tới.
Sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Tăng giá sách giáo khoa, học sinh nghèo, vùng khó sẽ ra sao?
(Ngày Nay) - Trước vấn đề sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tăng so với sách giáo khoa hiện hành, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã có những chia sẻ về việc đảm bảo quyền tiếp cận sách giáo khoa với đối tượng học sinh nghèo, khu vực vùng sâu, vùng xa.