Bạn đang muốn mua nhà? Cần bao nhiêu tiền mặt là đủ?
Bạn đang muốn mua nhà? Cần bao nhiêu tiền mặt là đủ?
(Ngày Nay) -“An cư lạc nghiệp” luôn là phương châm của các bạn trẻ có ý định lập nghiệp ở thành phố. Thế nhưng mọi ước mơ đều không dễ dàng, nhất là với nhiều người sống bằng lương, thu nhập ở mức trung bình.