Thanh niên mặc quân phục lẻn vào trụ sở Công an trộm cắp
Thanh niên mặc quân phục lẻn vào trụ sở Công an trộm cắp
(Ngày Nay) - Sau khi trộm được bộ quân phục công an có đầy đủ quân hàm, phù hiệu, bảng tên tại huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam), tên trộm bắt xe ra Đà Nẵng, tiếp tục mặc bộ quân phục này để giả dạng lọt vào trụ sở Công an TP. Đà Nẵng tìm cơ hội để trộm cắp.