Những người khai sinh phong trào "gọi hồn"
Những người khai sinh phong trào "gọi hồn"
"Gọi hồn" là một hình thức ngoại cảm phổ biến ở nhiều nước kém phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phong trào "gọi hồn" này lại được bắt nguồn và phát triển cực thịnh ở Mỹ, một đất nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, từ những năm 1840...