Hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh
Hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh
(Ngày Nay) -  Thông tư 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 có hiệu lực từ ngày 12/12/2022. Trong đó quy định đối tượng được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Cấp trùng hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế
Cấp trùng hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế
(Ngày Nay) - UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định phê duyệt kết quả cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ năm 2015.