Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo?
Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo?
(Ngày Nay) - Việt Nam có rất nhiều đảo và quần đảo. Song, không phải ai cũng có thể biết, nhớ rõ các huyện đảo của nước ta.