Cốt cách trà
Cốt cách trà
(Ngày Nay) - “Tôi không phải nghệ nhân, tôi là người sản xuất trà. Tôi không theo đuổi mỹ trà hay trà đạo, trà là thứ mộc mạc nhất, trà của tôi là trà mộc - đó mới là cốt cách của trà Việt”, “Dị nhân” làng trà - Phạm Vũ Khánh - nick name Khánh trà mở đầu câu chuyện, sau khi mở chum, lấy từ trong ra những viên trà chưa được đặt tên, pha mời khách...