Bộ Tài chính: Nhiều vi phạm xảy ra tại MB Ageas và M.Credit
Bộ Tài chính: Nhiều vi phạm xảy ra tại MB Ageas và M.Credit
(Ngày Nay) - Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính cho thấy, trong quá trình hoạt động của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas) và và Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (hay Công ty tài chính M.Credit) đã để xảy ra nhiều vi phạm.