Tuần tới, Quốc hội tiến hành xem xét, quyết định công tác nhân sự nhà nước.
Quốc hội xem xét, quyết định nhân sự Nhà nước
Tuần tới, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, một số Phó Chủ tịch Quốc hội; miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; miễn nhiệm Chủ tịch nước.
Miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông
Miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Cao Huy để nhận nhiệm vụ mới.
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính
Ông Phạm Minh Chính: Ở Trung ương không có 'chạy'
(Ngày Nay) -Đề cập đến việc kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính khẳng định: Không biết đồng chí ở dưới thế nào, ở TƯ không có "chạy". Kết quả bố trí cán bộ đã chứng minh việc này.