Tin Mới

Thực vật 'thở' như thế nào?

Thực vật 'thở' như thế nào?

[Ngày Nay] - Các nhà khoa học đã phát hiện ra cách thực vật tạo ra mạng lưới các kênh không khí - phổi của lá - để vận chuyển carbon dioxide (CO2) đến các tế bào của chúng