HS Trường THPT Lục Ngạn số 1 (Bắc Giang) trong một hoạt động ngoại khóa.
Nghịch lý trong đầu tư tài chính - xây dựng trường học
Vùng sâu, vùng xa khó khăn hay vùng thuận lợi đều đối mặt với vướng mắc trong đầu tư xây mới trường, lớp học. Nghịch lý từ cơ chế… đến những bất cập về bài toán tiền - đất cho lĩnh vực trên diễn ra mọi nơi.