Trao bằng tốt nghiệp cho các bác sỹ trẻ chuyên khoa
Bộ Y tế tiếp tục bổ sung 19 bác sĩ trẻ chuyên khoa I cho các huyện nghèo
19 bác sỹ trẻ chuyên khoa I, khóa 7 (trong đó có 14 bác sỹ là người dân tộc H’Mông, Mường, Nùng, Tày, Thái) thuộc 7 chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, ngoại, nhi, nội, phụ sản và truyền nhiễm đã được Bộ Y tế tiếp tục bàn giao về công tác tại các huyện nghèo.