Người dân khiếu nại về quy trình thu hồi đất và thắc mắc về việc tại sao hồ sơ kê khai thuế sử dụng đất của mình lại bị 'tắc' lại?
Sống khổ vì đất bị ‘treo’ giữa Hà Nội suốt gần hai thập kỷ
(Ngày Nay) - Sau hai cuộc họp do UBND phường Phú Diễn tổ chức để công khai các văn bản pháp lý liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm thu hồi đất thực hiện dự án, người dân bức xúc cho rằng những nội dung này là không đầy đủ và chưa thoả đáng.