Khẩn thiết kêu gọi người dân hiến máu nhóm O, A
Khẩn thiết kêu gọi người dân hiến máu nhóm O, A
Tính đến ngày 6/4, lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chỉ còn gần 8.000 đơn vị máu, đặc biệt thiếu máu nhóm O, A. Lượng máu này chỉ có thể “cầm cự” được trong 1 tuần.