Quản lý chặt định mức sử dụng xe ô tô công
Quản lý chặt định mức sử dụng xe ô tô công
(Ngày Nay) -  Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công, nhất là các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô.
Ảnh minh họa.
Tháo gỡ bất cập trong quản lý ô tô công
(Ngày Nay) - Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2905/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.