Hoạt động trồng 600 cây cóc trắng trong khu vực rừng phòng hộ tại Cần Giờ.
Ra quân làm sạch bãi biển, trồng 600 cây gây rừng tại Cần Giờ
(Ngày Nay) -Hưởng ứng Chiến Dịch Ngày Làm Cho Thế Giới Sạch Hơn do Tổng Cục Môi Trường – Bộ Tài Nguyên và Môi Trường phát động với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, Amway Việt Nam đã tổ chức Ngày Tình Nguyện Vì Cộng Đồng tại Cần Giờ, Tp.HCM