Thành lập Quỹ Bảo vệ Truyền thông toàn cầu
Thành lập Quỹ Bảo vệ Truyền thông toàn cầu
[Ngày Nay] - Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay đã nhiệt liệt hoan nghênh việc thành lập Quỹ Bảo vệ Truyền thông toàn cầu mới theo sáng kiến của Vương quốc Anh và Canada. Hai quốc gia này đã cam kết đóng góp 3 triệu bảng Anh (3,8 triệu USD) trong năm năm và 1 triệu đô la Canada (765.000 USD) cho Quỹ.