Trụ sở Ban quản lý khi kinh tế Kiên Giang.
Kiên Giang ra quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ
(Ngày Nay) - Ngày 9/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, ngày 23/10 và 23/11, Ủy ban đã họp kỳ thứ 19 và 20 xem xét, quyết định một số nội dung, xử lý kỷ luật cán bộ có nhiều sai phạm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.