Dế Mèn qua minh họa của Đậu Đũa
Thế hệ 9X làm mới tác phẩm kinh điển
Bác lại ý kiến giới trẻ ngày nay ít quan tâm đến các tác phẩm văn học kinh điển, trong năm, liên tục có những sự kiện ra đời các tác phẩm phái sinh, minh họa... những sáng tác của các tác gia lớn. Đáng chú ý hơn, độc giả trẻ tuổi đón nhận điều này khá nồng nhiệt.