Rác không phải thứ bỏ đi
Rác không phải thứ bỏ đi
[Ngày Nay] - Theo ước tính, lượng rác thải toàn cầu đến năm 2050 tăng lên 70% so với năm 2016. Rác thải sẽ đổ về đâu khi các bãi rác đều quá tải? Điều này cho thấy rõ sự cấp bách cần phải có kế hoạch quản lý rác thải hiệu quả tại những đô thị lớn, vừa để ngăn chặn cuộc xâm chiếm của rác, vừa biến rác thành nguồn sinh lợi cho con người.