Sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Tăng giá sách giáo khoa, học sinh nghèo, vùng khó sẽ ra sao?
(Ngày Nay) - Trước vấn đề sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tăng so với sách giáo khoa hiện hành, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã có những chia sẻ về việc đảm bảo quyền tiếp cận sách giáo khoa với đối tượng học sinh nghèo, khu vực vùng sâu, vùng xa.