SHB nằm trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả
SHB nằm trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả
(Ngày Nay) - Đây là năm thứ 2 Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có mặt trong Top 50 công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, một lần nữa khẳng định năng lực phát triển toàn diện, minh bạch, bền vững và hiệu quả của ngân hàng.