Bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta có tên là gì?
Bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta có tên là gì?
(Ngày Nay) - Đây là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam, có nghĩa là Phép tắc các triều đại chép theo thể phân loại. Bộ Lịch triều hiến chương loại chí gồm 49 quyển khảo cứu về lịch sử Việt Nam từ lập quốc đến cuối triều Lê.  
Tên gọi Lũng Cú có nghĩa là gì?
Tên gọi Lũng Cú có nghĩa là gì?
(Ngày Nay) - Nằm ở khu vực có độ cao gần 2.000m trên mực nước biển nên Lũng Cú được ví là ‘cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời’ của nước ta.