Hàng tạ cá lồng chết trắng mặt nước
Người nuôi cá lồng bè trắng tay vì mưa lũ
Nước lũ và bèo tây từ thượng nguồn cống ba ra Đò Điệm, huyện Thạch Hà cuồn cuộn đổ về trong một thời gian ngắn đã khiến hàng tạ cá mè, cá mú của người dân 2 xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà và Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh chết trắng lồng.