Khó khăn của thị trường proptech và kinh nghiệm phát triển của Meey Land
Khó khăn của thị trường proptech và kinh nghiệm phát triển của Meey Land
(Ngày Nay) - Đồng hành tại “Diễn đàn bất động sản 2022: Proptech – xu hướng tất yếu của thị trường”, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land đã mang đến góc nhìn tổng quan về nhu cầu, thực trạng ứng dụng công nghệ, mức độ đầu tư tại Việt Nam và thế giới cùng các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản.