'Trường mầm non' của những chú gấu khuyết tật
'Trường mầm non' của những chú gấu khuyết tật
(Ngày Nay) - Các cá thể gấu tưởng sẽ chết dần chết mòn dưới bàn tay ngược đãi của những kẻ nuôi gấu lấy mật, nhưng thật may mắn, chúng đã hồi phục dưới bàn tay chăm sóc của những cán bộ Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam.