Xây dựng thương hiệu quả vải Việt Nam: Câu chuyện từ Bắc Giang
Xây dựng thương hiệu quả vải Việt Nam: Câu chuyện từ Bắc Giang
(Ngày Nay) -  Đẩy mạnh thương hiệu trái vải Việt Nam vào thị trường EU, Nhật, Mỹ bằng chất lượng, độ tươi ngon, tiếp tục duy trì nâng cao giá trị của trái vải vào thị trường truyền thống như Trung Quốc… là cách mà Bắc Giang đang dần xây dựng thương hiệu cho quả vải trên bản đồ nông sản thế giới.