Vị vua nào trong lịch sử có biệt danh là ‘Vua Lợn’?

(Ngày Nay) - Vua chơi bời vô độ khiến dân nghèo đói, trộm cướp nổi lên, dẫn đến nguy cơ sụp đổ triều đại. Đại Việt sử ký toàn thư, sứ thần nhà Minh và người thời ấy gọi ông là 'vua Lợn'.
Vua nào từng bị gán biệt danh là “Vua Lợn”?

1 Vua nào từng bị gán biệt danh là “Vua Lợn”?

 • icon

  Lê Long Đĩnh

 • icon

  Lê Tương Dực

 • icon

  Lê Uy Mục

Tên húy của ông là gì?

2 Tên húy của ông là gì?

 • icon

  Lê Oanh

 • icon

  Lê Oang

 • icon

  Cả 2 đáp án trên

Ông là vị vua thứ mấy của nhà Hậu Lê?

3 Ông là vị vua thứ mấy của nhà Hậu Lê?

 • icon

  Thứ bảy

 • icon

  Thứ tám

 • icon

  Thứ chín

Vua Lê Tương Dực trị vì đất nước trong bao nhiêu năm?

4 Vua Lê Tương Dực trị vì đất nước trong bao nhiêu năm?

 • icon

  7 năm

 • icon

  9 năm

 • icon

  11 năm

Ông từng bị ai bắt giam?

5 Ông từng bị ai bắt giam?

 • icon

  Lê Chiêu Tông

 • icon

  Lê Mẫn Đế

 • icon

  Lê Uy Mục

Vua Lê Tương Dực có đóng góp gì tích cực cho Đại Việt?

6 Vua Lê Tương Dực có đóng góp gì tích cực cho Đại Việt?

 • icon

  Có một số đóng góp nhất định

 • icon

  Chỉ ăn chơi, không đóng góp gì

Ngoài tính hoang dâm, ông còn thích làm gì để thể hiện uy quyền và cuộc sống xa xỉ?

7 Ngoài tính hoang dâm, ông còn thích làm gì để thể hiện uy quyền và cuộc sống xa xỉ?

 • icon

  Bắt quần thần tìm kiếm của ngon vật lạ khắp nơi

 • icon

  Xây dựng bừa bãi

 • icon

  Cả 2 đáp án trên

Câu chuyện Vũ Như Tô xây dựng Cửu Trùng Đài được ai dựng thành vở kịch nổi tiếng?

8 Câu chuyện Vũ Như Tô xây dựng Cửu Trùng Đài được ai dựng thành vở kịch nổi tiếng?

 • icon

  Lưu Quang Vũ

 • icon

  Nguyễn Huy Tưởng

 • icon

  Phùng Khắc Khoan

Lê Tương Dực bị đại thần nào giết hại?

9 Lê Tương Dực bị đại thần nào giết hại?

 • icon

  Lê Quảng Độ

 • icon

  Nguyễn Hoằng Dụ

 • icon

  Trịnh Duy Sản

Sau khi vua Lê Tương Dực chết, ai lên ngôi?

10 Sau khi vua Lê Tương Dực chết, ai lên ngôi?

 • icon

  Lê Chiêu Tông

 • icon

  Lê Cung Hoàng

 • icon

  Lê Trang Tông

TIN LIÊN QUAN
Tăng cường tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới
Tăng cường tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới
(Ngày Nay) - Ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến về "Đổi mới, tăng cường, hoàn thiện bộ máy, tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới".