Tin Mới

Cung điện gốm sứ của cụ bà 88 tuổi

 Sau hơn 5 năm xây dựng, cung điện gốm sứ của bà Yu thành điểm hút khách tham quan mỗi cuối tuần ở Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây.