Vườn thú Hà Nội: Tương lai nào cho mô hình safari?
Vườn thú Hà Nội: Tương lai nào cho mô hình safari?
(Ngày Nay) -Đã gần 20 năm từ khi Vườn thú Hà Nội có những phương án xây dựng một vườn thú bán hoang dã mới. Và đã 10 năm từ khi UBND TP Hà Nội công bố quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, chỉ rõ rằng “về lâu dài, vườn thú sẽ chuyển đi vị trí thích hợp theo quy hoạch chung Thành phố.” Nhưng đến nay, Vườn thú Hà nội vẫn đang co mình trong diện tích 18,7 ha (trong đó 8,8 ha là hồ nước), với những khu chuồng bị che kín mít bởi hàng rào mắt cáo và song sắt...