Từ Bí thư tỉnh đến Phó Chủ tịch nước
Từ Bí thư tỉnh đến Phó Chủ tịch nước
Trước khi trở thành Phó Chủ tịch nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh từng là một cán bộ năng nổ TP.HCM, trải qua nhiều vị trí công tác, hoạt động trong nhiều lĩnh vực.