Ngọc Trinh sắp lên xe hoa?
Ngọc Trinh sắp lên xe hoa?
(Ngày Nay) - Trong cuộc trò chuyện mới nhất, Ngọc Trinh cho biết bạn trai hiện tại của cô là người "có tâm, có tài, có đức". Cô cũng hy vọng sẽ lên xe hoa trước năm 30 tuổi.