Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An. Ảnh báo Nghệ An
Công an Nghệ An sẽ giảm 6 Phó Giám đốc
 Hiện nay Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An có tất cả 11 đồng chí. Dự kiến đến tháng 8 năm 2019, có 5 đồng chí nghỉ hưu và đến năm 2020, Ban Giám đốc Công an Nghệ An chỉ còn 5 đồng chí.