Sống cùng mạng xã hội: trăm mối tơ vò
Sống cùng mạng xã hội: trăm mối tơ vò
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ phát triển bùng nổ, loại hình nền tảng trực tuyến mạng xã hội cho thấy nhiều tác động đối với đời sống, đặc biệt là giới trẻ.