Sức sống mới ở làng gốm cổ Bàu Trúc
Sức sống mới ở làng gốm cổ Bàu Trúc
(Ngày Nay) - Bằng cách kết hợp kỹ thuật làm gốm cổ truyền, những nghệ nhân và lớp thợ trẻ người Chăm tại làng gốm Bàu Trúc đang nỗ lực phát triển những dòng gốm mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu tiêu thụ và gắn với du lịch cộng đồng để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.