Các địa phương sẵn sàng công bố điểm thi tốt nghiệp THPT
Các địa phương sẵn sàng công bố điểm thi tốt nghiệp THPT
(Ngày Nay) - Theo báo cáo của các địa phương gửi Bộ Giáo dục và Đạo tạo, đến thời điểm này việc chấm thi đã được triển khai theo đúng tiến độ bảo đảm đúng theo quy chế. Các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng để công bố điểm thi vào ngày 24/7.