Bộ Y tế quyết định cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1
Bộ Y tế quyết định cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1
(Ngày Nay) - Vụ việc "Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 được Bộ Y tế xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Y tế cũng như của toàn ngành y tế. Vì thế, Bộ Y tế đã thực hiện thủ tục xem xét, xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.