Các dự án Nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền sử dụng đất

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Nghị định 49/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) tại Nghị định 100/2015, trong đó quy định sẽ miễn tiền sử dụng đất cho các dự án nhà ở xã hội.
Các dự án Nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền sử dụng đất

Nghị định mới cho phép CĐT NƠXH được khấu trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với địa phương xây dựng dự án.

Ngoài ra, quy định mới bổ sung ưu đãi đối với trường hợp CĐT hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án NƠXH trong vòng 12 tháng, kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Trường hợp này các CĐT sẽ được UBND cấp tỉnh hỗ trợ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Nghị định mới còn cho phép Chủ đầu tư phát triển dự án xây dựng NƠXH mà không sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở.

Chủ đầu tư sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích đã được Nhà nước giao, cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án.

UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ tiền được miễn này vào nghĩa vụ tài chính của CĐT phải nộp, kể cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) đối với trường hợp CĐT đã nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất.

Ưu đãi này cũng được áp dụng với cả các dự án mà CĐT đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng NƠXH, hoặc CĐT đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20% dành để xây dựng Nhà ở xã hội.

CĐT được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án để đầu tư nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí, góp phần giảm giá bán, cho thuê, thuê mua NƠXH và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành sau đầu tư...

Ninh Bình tạm dừng đón du khách từ hôm nay 7/5
Ninh Bình tạm dừng đón du khách từ hôm nay 7/5
(Ngày Nay) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, ngày 6/5, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục ban hành văn bản số 226/UBND-VP6 yêu cầu các cấp, các ngành hữu quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung nhằm triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Trung Quốc thống trị thị trường xe điện toàn cầu
Trung Quốc thống trị thị trường xe điện toàn cầu
(Ngày Nay) -  Theo LMC Automotive, ước tính đến năm 2028, sản lượng xe điện của Trung Quốc sẽ vượt qua 8 triệu xe mỗi năm, so với khoảng 1 triệu xe trong năm 2020. Trong khi đó đến năm 2028, châu Âu sẽ chỉ sản xuất 5,7 triệu xe điện mỗi năm.