Cảng Chu Lai phát triển mạnh dịch vụ xuất nhập khẩu hàng rời
Cảng Chu Lai phát triển mạnh dịch vụ xuất nhập khẩu hàng rời
(Ngày Nay) -  Sau đại dịch, làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam đang mở ra cơ hội phát triển trong đó có miền Trung - Tây Nguyên. Bên cạnh hàng container, lượng hàng rời xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cảng Chu Lai (Quảng Nam) thuộc công ty Giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) đã đẩy mạnh dịch vụ khai thác hàng rời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập hàng hóa.