TP. HCM cần khoảng 127.000-147.000 chỗ làm việc
TP. HCM cần khoảng 127.000-147.000 chỗ làm việc
(Ngày Nay) -  Ngày 27/7, Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP. HCM cho biết, dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn từ nay đến cuối năm 2021 cần khoảng 127.000-147.000 chỗ làm việc.