Ảnh: AboutHolocaust.org
UNESCO, Hội đồng Do Thái thế giới và Facebook hợp tác chống lại nạn ngôn ngữ thù địch
(Ngày Nay) - Các tuyên bố phủ nhận, xuyên tạc lịch sử của cuộc Thảm sát đã ngày càng phổ biến trên các phương tiện truyền thông xã hội. Những hình thức chủ nghĩa bài Do Thái đương thời này được thúc đẩy bởi những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã và các lực lượng cực đoan khác, đang lan truyền nhanh chóng trên mạng. Nhằm chống lại tình trạng đáng báo động này, UNESCO đang kêu gọi các công ty truyền thông xã hội thay đổi chính sách của mình.