VPBank hỗ trợ doanh nghiệp số hóa không gian làm việc vật lý
VPBank hỗ trợ doanh nghiệp số hóa không gian làm việc vật lý
(Ngày Nay) - Với mục tiêu đa dạng dịch vụ phi tài chính dành cho khách hàng doanh nghiệp, VPBank đã bắt tay cùng Clever Group cung cấp dịch vụ Google Workspace, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp số hóa không gian làm việc với với ưu đãi miễn phí trong vòng 3 tháng đầu tiên khi đăng ký sử dụng dịch vụ.