Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ảnh: VGP/Thành Chung
Không để các địa phương phản ứng về Bộ tiêu chí nông thôn mới
(Ngày Nay) - “Bộ tiêu chí nông thôn mới có ý nghĩa rất quan trọng tới thành, bại của chương trình xây dựng nông thôn mới. Bộ NN&PTNT phải tập trung công sức hoàn thiện Bộ tiêu chí này, không để các địa phương phản ứng vì những cách hiểu khác nhau khi thực hiện”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.