Ai là hổ tướng đứng đầu nhà Tây Sơn?
Ai là hổ tướng đứng đầu nhà Tây Sơn?
(Ngày Nay) - “Tây Sơn thất hổ tướng” là danh hiệu người đời chỉ 7 danh tướng của nhà Tây Sơn. Họ từng cùng vua Quang Trung lập những chiến công hiển hách trên chiến trường.