Thị trường đất ven đô Hà Nội ‘phi mã’, có chỗ tăng hơn 100%
Thị trường đất ven đô Hà Nội ‘phi mã’, có chỗ tăng hơn 100%
(Ngày Nay) - Số liệu tổng hợp cho thấy, tổng sản phẩm chào bán trên toàn thị trường Hà Nội đạt 16.038 sản phẩm (gồm 14.114 căn hộ và 1.924 thấp tầng). Giao dịch 6.126/16.038 sản phẩm (gồm 3.734 căn hộ và 1.224 thấp tầng). Tỉ lệ hấp thụ trung bình đạt 38,2%.