Công trình xâm lấn nghiêm trọng lòng hồ Dầu Tiếng từ trên cao.
Công trình Quốc gia lòng hồ Dầu Tiếng bị xâm lấn nghiêm trọng
(Ngày Nay) - Hồ Dầu Tiếng là công trình an ninh Quốc gia, tuy nhiên hiện nay, vùng hồ nằm ở vị trí xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang bị một số cá nhân ngang nhiên san lấp, lấn chiếm nhiều ha đất vùng bán ngập để làm dự án làm ảnh hưởng đến công trình hồ.