Giáo viên tại TPHCM luôn sẵn sàng “kích hoạt” dạy học trực tuyến để phòng dịch Covid-19. Ảnh: N.Phong
Sẵn sàng học online khi dịch bệnh còn rập rình

Ứng phó với dịch Covid-19 tái xuất, các cơ sở giáo dục, từ phổ thông cho đến cao đẳng, đại học không chỉ nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống, mà còn kịp thời chuyển hướng dạy học từ xa.