Vị vua nào bị bắt giam sau 3 ngày lên ngôi?
Vị vua nào bị bắt giam sau 3 ngày lên ngôi?
(Ngày Nay) - Mặc dù mang thân phận của một bậc đế vương nhưng vị vua này bị bắt giam chỉ sau 3 ngày lên ngôi. Đây là một câu chuyện hiếm có trong lịch sử phong kiến nước ta.